Groepsgrootte

We houden de groepsgrootte klein. Bij kinderopvang ‘t Pippi Huis in Rijswijk plaatsen wij maximaal 10 kindjes per dag. Er zijn twee vaste leidsters die een groot deel van de dag samenwerken. De baby’s worden door deze vaste leidsters verzorgd. De beroepskrachten worden ondersteund door vrijwilligers of stagiairs. Zo krijgen de kinderen de aandacht die zij nodig hebben. Ook kindjes die meer zorg dan gemiddeld nodig hebben, kunnen bij ons terecht. Wij helpen eventueel met het aanvragen van financiële ondersteuning vanuit het PGB.