Scholing en ontwikkeling

Scholing en ontwikkeling zijn belangrijk om de leidsters de kans te geven zich te ontplooien en te trainen in vaardigheden. Ook kunstzinnige scholing is een onderdeel van het scholingsplan van kinderopvang ‘t Pippi huis. Deze scholing is verplicht voor de vaste leidsters van ‘t Pippi Huis in Rijswijk. Naast kunstzinnige scholing krijgen de leidsters ook training in observatie alsmede muzikale scholing (liedjes zingen en bewegingsspelletjes). Tevens biedt deze scholing de leidsters de mogelijkheid om met andere pedagogische medewerkers te praten, te overleggen en kennis over te dragen. Zo ontstaat er een sociaal netwerkje onder de leidsters. Dit bevordert het contact, de motivatie en de inspiratie om het kleine kind te helpen en begeleiden in de eerste levensjaren.

’t Pippi Huis houdt 2 keer per jaar oudergesprekken en biedt meerdere scholingsdagen/avonden per jaar aan voor de leidsters.