Praktische zaken

’t Pippi Huis houdt van duidelijkheid, zodat de ouders weten welke waarden, normen, gebruiken, rituelen en regels er zijn. Kinderopvang ‘t Pippi Huis maakt gebruik van een aantal documenten, waarin beschreven staat hoe we de dingen aanpakken en waar we op letten.

De belangrijkste documenten zijn:

  • Pedagogische beleidsplan
  • Opvangvoorwaarden
  • Gezond en veiligheidsbeleid
  • Huisregels
  • Klachtenreglement
  • Oudercommissiereglement
  • Contract

Deze documenten worden aan de ouders uitgereikt na inschrijving en ondertekening van het aanmeldingsformulier (zie menu aanmelding). In de brochure praktische zaken treft u nadere informatie aan over o.a. het wennen en de dagindeling.

Een kindje wordt pas ingeschreven nadat er een ontmoeting heeft plaatsgevonden tussen de ouders en leidster, Trudy Jongenotter. Wij vinden het kennismakingsgesprek belangrijk om het kindje en de ouder(s) te leren kennen. We drinken samen een kopje thee, praten met elkaar, terwijl het kindje de nieuwe omgeving in onze nabijheid rustig kan gaan ontdekken. Heel ontspannen en net op je ‘op visite’ komt!