Landelijk Registratienummer

‘t Pippi Huis staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.

Om kinderopvangtoeslag te krijgen moeten ouders gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRKP). Het registratienummer van kinderopvang ‘ t Pippi Huis is:

124959763

De kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen via Mijn toeslagen op www.belastingdienst.nl. U moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat.