Holistische visie

Waarom kiezen we voor het holistische gedachtegoed ? We zien kinderdagopvang als een open leer en ontwikkelingsgemeenschap waar kinderen, pedagogische medewerkers,  vrijwilligers, pedagogen, vakleerkrachten en ouders met plezier naartoe komen. Om dit te realiseren is een omslag in het denken en kijken naar wat het kind, de ouders en medewerkers nodig hebben en nastreven noodzakelijk. kinderopvang ’t Pippi Huis doet meer dan ‘opvangen’ van kinderen alleen. We zouden het Pippi Huis graag meer als een opvoed-leer omgeving willen omschrijven, waarbij ‘de meerwaarde’ in alle zintuigen is te voelen en te merken wanneer je een bezoek brengt aan ons Pippi Huis in rijswijk.

 ‘t Pippi Huis biedt het kind een mooie omgeving waarin ze mogen zijn wie ze zijn, vies mogen worden, op de bank zitten met een dekentje, boos mogen worden, zingen, driftbuien krijgen…net zoals thuis. Dit betekent zeker niet dat alles kan en we geen grenzen bieden. In ons pedagogisch plan leggen we uit hoe we die bieden.

We zien de holistische benadering als een pedagogische instrument om het kleine kind in alle oprechtheid te laten ‘zijn’. We putten inspiratie uit de antroposofische levensvisie maar houden ook enorm van het natuurlijk leren van Reggio Emilia. We stimuleren de taalontwikkeling door mooie verhalen en liedjes, de motoriek door veel te bewegen buiten en binnen, de cognitieve ontwikkeling door onze uitstapjes, verhalen, de spelletjes, het meehelpen met koken en bakken en uiteraard de muziek lessen. De sensorische en emotionele ontwikkeling wordt door de velen groepsmomenten en huishoudelijke activiteiten gestimuleerd. Alles zit ‘verweven’ in het dagritme en de activiteiten. We volgen de rituelen, gebruiken, liedjes en gewoonten uit de antroposofische pedagogiek. We staan in contact met de vrije school widar in delft, alsmede het kinderdagverblijf Hansje Stoffel. 

Wij noemen ons huis ‘t Pippi Huis. Dus naar “Pippi Langkous” . Het meisje dat met borstels onder haar schoenen de vloer schobde….

We durven te zijn wie we zijn en doen dat met veel aandacht voor het kleine kind. We doen het op onze unieke pedagogische WIJZE.