Kindformulier

Kindgegevens

 

Contactpersonen

  Ouder/verzorger 1

 • Ouder/verzorger 2

 • Reservepersoon

 • Huisarts

 • Tandarts

 

Dagritme

  Voeding baby

 • Voeding peuter

 • Slapen

 • Indien u voorkeur heeft voor buikligging of bij inbakeren van uw kind dient u Formulier slaaphouding in te vullen en te ondertekenen. A.u.b. tevens het formulier voor toestemming Buiten slapen ondertekenen. Formulieren ook bij de leidster te verkrijgen.
 

Overige bijzonderheden

 • Via het aanvinken van onderstaand akkoord geeft u toestemming aan ’t Pippihuis om bovenstaande gegevens te gebruiken voor de aanmelding en de daaruit volgende dienstverlening. U bent ervan op de hoogte dat ’t Pippihuis uw gegevens zorgvuldig verwerkt, zoals omschreven in de privacyverklaring op deze website.
 

Anti-spam verificatie

Veiligheidsmaatregelen

Om de veiligheid van uw kind, tijdens het verblijf in ‘t Pippi Huis, zoveel mogelijk te waarborgen nemen we uiteraard de nodige maatregelen. Een van deze maatregelen is dat wij kinderen op de rug te slapen leggen. Ook verwijderen wij strikjes en sieraden bij het slapen gaan. Dit om inslikken en eventueel verstikking te voorkomen.

Privacy reglement

In ‘t Pippi Huis worden bij verjaardagen, feestdagen en activiteiten wel foto/filmopnamen van de kinderen gemaakt, onder andere ten behoeve van ouderavonden. In het kader van de wet bescherming persoonsgegevens dienen we u daarvan op de hoogte stellen. Wilt u op het formulier foto/film aangeven of u hiermee akkoord gaat.

Indien van toepassing:
Ook verzoeken wij u om toestemming om uw kind te mogen vervoeren met de fietskar, alsmede buiten te slapen of in het tuinhuisje (zie formulier foto/film/fietskar en buiten slapen)

Wilt u wijzigingen t.a.v. de gegevens in dit formulier doorgeven aan de leidster. Wij danken u voor uw medewerking.

Dit formulier wordt bewaard in het kinddossier van ‘t Pippi Huis.